Efter flera år  i läraryrket bestämde jag mig för att sadla om till fotograf. Jag gick ut Nordens Fotoskola 2001. Sedan dess har jag mest jobbat på dagstidningar, men också frilansat för fack- och veckopress. Med mina bilder vill jag fånga betraktarens nyfikenhet för ögonblicket och uttrycket. En bild är ju alltid ett historiskt dokument. Två egna projekt har hittills resulterat i utställningar.